Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
4/03.09.2014 г 119628493 четвъртък, 23 April, 2015

платено по фактура 437/30.03.2015 г - 13829.18 лв на 30.03.2015 г

4/03,09,2014 год петък, 27 March, 2015

Плащане за извършено СМР на обект Общински пазари НЗ ЕООД гр. Нова Загора по ф-ра 436/26.03.2015 год платена на 26,03,2015 год

4/03.09.2014 год 119628493 петък, 27 March, 2015

платено на 26,03,2015 год - 136010.78 лв

4/03,09,2015 г сряда, 14 January, 2015

плащането по ф-ра 428/05,01,2015 г е 40536,19 лв

4/03,09,2014 119628493 сряда, 14 January, 2015

СМР по договор на обект Реконструкция на Общински кооперативен пазар гр. Нова Загора съгл. протокол № 2 от 05.01.2015 г и ф-ра 428/05,01,2015 година на Еко Глобъл ООД Нова Загора

4 / 03.09.2014 год. 119628493 понеделник, 15 December, 2014

Извършено СМР по договор на обект "Реконструкция на Ощински кооперативен пазар" гр. Нова Загора съгл. протокол образец 19 № 1 / 05,12,2014 год. - плащане по фактура 0000000426/05,12,2014 г - 132064,52 лв

6/09,09,2014 г 010700442 понеделник, 10 November, 2014
5/08,09,2014 г 123681758 понеделник, 10 November, 2014

проф. ф-ра 1/10,09,2014 год - 1800,00 лв - аванс по договор - строителен надзор за строеж Реконструкция на "Общински кооперативен пазар- гр. Нова Загора" - на 11,09,2014 г

4/03.09.2014 год. 119628493 понеделник, 10 November, 2014

1. ф-ра 411/01,10,2014 г- 34800,00 лв - аванс по договор за СМР на обект "Реконструкция на общински кооперативен пазар гр. Нова Загора - дата на плащане - 01,10,2014 година
2. ф-ра 420/13,10,2014 г- 54200,00 лв - аванс по договор за СМР на обект "Реконструкция на общински кооперативен пазар гр. Нова Загора - дата на плащане - 13,10,2014 година
3. ф-ра 421/20,10,2014 г - 49400,00 лв - аванс по договор за СМР на обект "Реконструкция на общински кооперативен пазар гр. Нова Загора - дата на плащане - 20,10,2014 г