Вие сте тук

4/03.09.2014 год.

Договорът е сключен с фирма ЕКО ГЛОБЪЛ ООД гр. Нова Загора за Реконструкция на общински кооперативен пазар в гр. Нова Загора

Идентификационен номер: 
119628493
Дата на публикуване: 
понеделник, 10 November, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

1. ф-ра 411/01,10,2014 г- 34800,00 лв - аванс по договор за СМР на обект "Реконструкция на общински кооперативен пазар гр. Нова Загора - дата на плащане - 01,10,2014 година
2. ф-ра 420/13,10,2014 г- 54200,00 лв - аванс по договор за СМР на обект "Реконструкция на общински кооперативен пазар гр. Нова Загора - дата на плащане - 13,10,2014 година
3. ф-ра 421/20,10,2014 г - 49400,00 лв - аванс по договор за СМР на обект "Реконструкция на общински кооперативен пазар гр. Нова Загора - дата на плащане - 20,10,2014 г