Вие сте тук

4/03.09.2014 г

СМР по акт 19/30.03.2015 г за 152029.19 лв. В този акт са приспаднати авансовите вноски от 2014 год на обща стойност 138200.00 лв

Идентификационен номер: 
119628493
Дата на публикуване: 
четвъртък, 23 April, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

платено по фактура 437/30.03.2015 г - 13829.18 лв на 30.03.2015 г