Вие сте тук

4/03,09,2014

Идентификационен номер: 
119628493
Дата на публикуване: 
сряда, 14 January, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

СМР по договор на обект Реконструкция на Общински кооперативен пазар гр. Нова Загора съгл. протокол № 2 от 05.01.2015 г и ф-ра 428/05,01,2015 година на Еко Глобъл ООД Нова Загора