Вие сте тук

4 / 03.09.2014 год.

Идентификационен номер: 
119628493
Дата на публикуване: 
понеделник, 15 December, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

Извършено СМР по договор на обект "Реконструкция на Ощински кооперативен пазар" гр. Нова Загора съгл. протокол образец 19 № 1 / 05,12,2014 год. - плащане по фактура 0000000426/05,12,2014 г - 132064,52 лв